« Geri
NEUMAN SSTEMLER MODEL DORULTUSUNDA KRONK BBREK YETMEZL OLAN BREYN HEMRELK BAKIMI: OLGU SUNUMU
FATMA ZKAN TUNCAY
Cumhuriyet niversitesi Salk Bilimleri Enstits Dergisi - 2024;9(1):124-132

Kronik Bbrek Yetmezlii kalc bbrek hasarnn olmas, tedavinin semptomatik olarak srdrlmesi ve tedavi protokollerinin sreklilik gerektirmesi nedeniyle nemli bir salk sorunu olarak kabul edilmekte ve bakm planlanrken btncl bir bak as gerektirmektedir. Bu srete hastaln tedavi, izlem ve bakmnda tm salk alanlar ile birlikte hemirelere nemli roller dmektedir. Kronik hastalk ynetiminde hemirelerin baarl hizmet sunumu iin bakmn standartlamasn salayan yaklamlar gelitirilmesi nemlidir. Bakm yaklamlar iin hemirelik modellerinin kullanmnn yol gsterici olduu bilinmektedir. Birok nemli hemirelik kuram ve modelinin, hem kronik hastalklarn hemirelik ynetiminde hem de profesyonel hemireliin geliim ve ilerlemesi iin hemirelik uygulamalarnda kullanlmas nerilmektedir. Bu makalede, Neuman Sistemler Modeli kullanlarak kronik bbrek yetmezlii olan bir hastann hemirelik sreci oluturulmutur. Modele uygun tanlama formu ile veriler toplanm, problemin formulasyonu dorultusunda hasta iin birincil, ikincil, ncl korunma dzeylerini ieren bakm plan oluturulmutur. Bu olgu, kronik bbrek yetmezlii olan bir bireyin hemirelik srecinin uygulanmasnda Neuman’n Sistemler Modeli’nin kullanmnn sistematik bir bakm plan iin yararl ve etkili olduunu gstermitir.

Facebook'ta Payla